Jumat, 29 Januari 2010

RENUNGAN BUAT BIROKRAT DAN INTELEKTUAL

Tugas kaum intelektual bukanlah untuk mengabdi kepada kepentingan kepentingan politik dan ekonomi tetapi untuk mempertahankan nilai nilai abadi yang abstrak dan berlaku bagi setiap zaman. Nilai nilai itu adalah kebenaran, keadilan dan rasio. Kenyataannya, Kebanyakan Kaum intelektual tidak memberi teladan bagi perkembangan masyarakat tetapi justru mereka menyerah kepada golongan yang berkuasa yang hanya memperjuangkan kepentingan masing masing. Mereka telah memprostitusikan ilmu pengetahuan bagi kedudukan, kepentingan politik dan Ekonomi
pribadi dan kelompok
Disarikan dari pemikiran Julius Benda


FORUM MASYARAKAT PEDULI DAERAH (FMPD)